Geschiedenis

Geschiedenis van Tourdion

In 1979 begon een groepje mensen, vooral uit het onderwijs, een koor. Aanvankelijk zong men bij iemand thuis. Het koor had de naam “Koor zonder naam” en Andries de Jong was de dirigent.

Soms trad men op voor publiek, zoals bij het Pinksterfestival in het Randenbroekerbos. Na enige tijd veranderde de naam in ‘Roodvonk’. Andries de Jong nam afscheid en Marijke van Leerzem nam zijn plaats in.

Ondertussen had het koor door de open uitstraling en het enthousiasme meer leden gekregen. De huiskamer werd te klein en dus verhuisde men naar grotere ruimtes, zoals de Beiaardschool, het Mondriaanhuis, het Klokhuis, de Opstandingskerk aan het Euterpeplein en sinds enkele jaren de kerk aan het Vogelplein: “De Bron”.

Met Marijke van Leerzem ging het koor meer uitvoeren voor publiek. De naam veranderde in “Tourdion.“ Het eerste officiële concert werd gegeven in de Kingmaschool en daarna volgden nog vele optredens. Zoals onder meer:  The Young Messiah en de musical The Reluctant Dragon.

Ook ging het koor vanaf die tijd elk jaar een weekend op stap. Eerst naar Amerongen en daarna richting kust, o.a. naar Egmond aan Zee. Voor de gezelligheid, maar toch ook om extra te oefenen voor een optreden.

Na Marijke kwam Margo Bruins als dirigente. Vanaf die tijd werden er concerten gegeven rondom een thema, o.a. Het visje Piggelmee. Margo bracht vooral theater in het koor.

Hetty Floors was de opvolgster van Margo. De thema’s bleven en onder haar bezielende leiding zijn er verschillende concerten gegeven.
In 2006 ging Hetty zich meer op de piano richten en in april van dat jaar nam Grietje Houwink het dirigentenstokje over. Grietje was een enthousiaste dirigente die hard meedacht over de thema’s. Ze heeft in de tien jaar dat ze bij Tourdion dirigeerde veel koornummers geschikt gemaakt voor Tourdion.

Sinds 2017 Is José Kamminga onze inspirerende dirigent. José krijgt het met zeer originele ingevingen voor elkaar om ons steeds mooier te laten zingen.

Tourdion Petitfour

Binnen Tourdion waren ook leden met meer ambitie. Zij wilden graag ook moeilijkere muziek zingen en meer optreden. In 2003/2004 ontstond er al een kleinkoor, maar in 2006 kwam er een echte start. Naast het koor kent Tourdion vanaf die tijd ook een muzikaal ensemble. Eerst onder de voor de hand liggende naam ‘het kleinkoor’ en later als ‘Tourdion Petitfour’. 7 a 8 koorleden oefenden in een extra uur voor de repetities  hard op het eigen repertoire, waarbij ook veel thuis oefenen nodig was. Het lukte Tourdion Petitfour om af en toe optredens te regelen, zoals bij Gluren bij de Buren in Amersfoort en een korenfestival in Houten. In 2012 en 2013 gaven ze ook een zeer sfeervol en succesvol Kerstoptreden in de Rochuskapel. Eind 2015 is Petitfour opgeheven.

De vereniging Zangkoor Tourdion

Na meer dan 20 jaar zingen  werd het in 2001 tijd om voor het koor een Vereniging op te richten. De akte van oprichting dateert van 23 april 2001. En aansluitend op de statuten kwam er een huishoudelijk reglement. Daarmee zijn zaken als lidmaatschap, bestuur, financiële controle goed geregeld.